Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, obejmującej:
– Plakaty informujące o II Targach Ekonomii Społecznej,
– Bilbordy promujące II Targi Ekonomii Społecznej,
– Audycje radiowe dotyczące w szczególności II Targów Ekonomii Społecznej:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Grupa PRC Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Chopina 94.
Adres do korespondencji: Grupa PRC Sp. z o. o., ul. Szpitalna 3, 41-250 Czeladź.
Cena oferty brutto: 21.080,20 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Grupa PRC Sp. z o. o. z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ulicy Szpitalnej 3.