Rekrutacja na szkolenie dla personelu ośrodków adopcyjnych organizowane w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków adopcyjnych z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 24 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu).

Tematyka szkolenia:
Wykorzystanie podejścia psychodynamicznego w procesie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych

  • Termin realizacji szkolenia: 31 sierpnia 2018 roku oraz 7 września 2018 roku (2 dni szkoleniowe)
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych

Wykorzystanie podejścia psychodynamicznego – szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”
Oświadczenie uczestnika projektu