Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – nabór na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ogłosił w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn.,,Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny” nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie zostanie zrealizowane w okresie od 13.10.2018r. do 16.06.2019r. i jest przeznaczone dla 40 osób z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesyłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OPOLU do 15.08.2018r.

Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja I stopnia – Nabór.
W razie pytań można kontaktować się z Panią Agnieszką Ponikowską tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.