ROPS.PSO.3321.US.117.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Część I – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 07 listopada 2018 roku oraz 08 listopada 2018 roku na terenie miasta Bielsko Biała. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część II – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 29 października 2018 roku oraz 30 października 2018 roku na terenie miasta Częstochowa. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część III – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 17 października 2018 roku oraz 18 października 2018 roku na terenie miasta Rybnik. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 13 sierpnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.