HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DOTYCZĄCY SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO W RAMACH ZESPOŁU DS. MODELU W LIPCU 2018 ROKU W RAMACH PROJEKTU „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w dniu 30 lipca 2018 roku w związku z realizacją projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.