Zmiana regulaminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmiany Regulaminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.