Zapytanie ofertowe z dnia 10 lipca 2018 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku na terenie Parku Lisiniec w Częstochowie.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

 • Janina Piecha Spółka Jawna
 • Saska 11, 40-748 Katowice
 • Cena oferty brutto: 2 300,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwięcej punktów w kryterium łączna cena brutto.


 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku na terenie Parku Lisiniec w Częstochowie. Usługa będzie obejmowała w szczególności:

 • Zabawy muzyczno-ruchowe oraz animacje ruchowe przy muzyce;
 • Organizację konkursów i zabaw np. przeciąganie liny, zabawy w workach itp.;
 • Pokaz baniek mydlanych;
 • Twórcze zabawy, w tym malowanie na dużym arkuszu folii;
 • Modelowanie balonów;
 • Malowanie twarzy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: jkrywult@rops-katowice.pl
 • Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2018 roku, o godzinie 10:00

Załączniki: