Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

TERMINY:

Dokumenty kandydatów przyjmowane będą od 1 czerwca do 25 września 2018 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (podanie),
  2. świadectwo dojrzałości (do wyboru: oryginał, duplikat, odpis, kopia potwierdzona przez pracownika sekretariatu Kolegium lub szkołę ponadgimnazjalną lub notariusza),
  3. dwa zdjęcia (dowodowe).

Należy pamiętać, aby w chwili składania dokumentów posiadać przy sobie ważny dowód osobisty.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunki przyjęcia: nowa lub stara matura.
Dokumenty należy składać na adres Kolegium.
Rekrutacja dla studentów z innych uczelni.
Studenci, którzy chcieliby się przenieść do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi z innej uczelni, winni zgłosić się do Dyrektora Kolegium w celu uzgodnienia trybu i warunków przyjęcia.

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.kpsscz.pl w zakładce Rekrutacja 2018/2019.