Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 150 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 02lipca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 150 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W skład jednego kompletu materiałów na szkolenia wchodzi:

  • Pióro kulkowe kapilarne – 1 sztuka. Kontrola zużycia tuszu. Skuwka w kolorze tuszu z klipsem (metalowym lub z tworzywa sztucznego). Wodoodporny tusz, zapewniający lekkość i gładkość pisania. Kolor: niebieski,
  • Teczka z gumką – 1 sztuka. Format A4. Wykonana z preszpanu. Gumka narożnikowa w kolorze teczki lub czarnym. Tektura minimum 380 g. Kolor teczki: niebieski,
  • Kołonotatnik/kołozeszyt – 1 sztuka. Format A4. Spirala pojedyncza lub podwójna. Minimum 80 kartek w kratkę o gramaturze 60g/m2. Dziurkowane kartki z multiperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. Okładka laminowana, preferowana w kolorze niebieskim (dopuszcza się kolorowy nadruk na okładce).

150 kompletów materiałów na szkolenia należy dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, pokój 226) do 31 sierpnia 2018 roku.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
Biuro Plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice
Cena oferty brutto: 1.185,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19.