Harmonogram form wsparcia dotyczący pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.