Wolne miejsca na konferencję pn. “Rodzina – wartość, która łączy”

Informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na konferencję pn. “Rodzina – wartość, która łączy“, organizowaną w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny pn. “Rodzina – radość miłości”.

Wydarzenie to odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, wejście od ul. Ligonia 46). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem spotkania jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia oraz roli więzi rodzinnych w rodzinach naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Konferencja skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

 

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zapisów w konferencji.