Zapytanie ofertowe z dnia 24 kwietnia 2018 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku na terenie Rancho Western w Czyżowicach przy ulicy Bełsznickiej 29b

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku na terenie Rancho Western w Czyżowicach przy ulicy Bełsznickiej 29b. Usługa będzie obejmowała w szczególności:

  • Zabawy muzyczno-ruchowe oraz animacje ruchowe przy muzyce.
  • Organizację konkursów i zabaw np. przeciąganie liny, zabawy w workach itp.
  • Pokaz baniek mydlanych.
  • Twórcze zabawy, w tym malowanie na dużym arkuszu folii.
  • Modelowanie balonów.
  • Malowanie twarzy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  • Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: jkrywult@rops-katowice.pl
  • Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 roku, o godzinie 10:00

Załączniki:


Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax sp. z o.o. – Sala Zabaw Wesoła Chatka,

  1. Łużycka 11, 41-902 Bytom

Cena oferty brutto: 2 380,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwięcej punktów w kryterium łączna cena brutto.