Dodatkowa rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres.

 Tematyka szkolenia:

 1. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

  • Termin realizacji 17-18.04.2018 od 8:30 do 15:15
  • Miejsce realizacji: Katowice
  • Szkolenie jest dedykowane pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji
  • Zagadnienia merytoryczne obejmują m. in. formy i techniki socjoterapeutyczne, diagnozę socjoterapeutyczną dzieci i młodzieży, zasady prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz tworzenie programów socjoterapeutycznych.
  • Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.03.2018 r.

 2. Prowadzenie grup wsparcia.

  • Terminy realizacji 28-29.06.2018 oraz 4-6.07.2018 (szkolenie składa się z dwóch modułów)
  • Miejsce realizacji: jeden z hoteli na terenie woj. śląskiego
  • Szkolenie dedykowane jest pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji
  • Zagadnienia merytoryczne obejmują m. in. podstawowe zagadnienia związane z grupą wsparcia, rola i narzędzia pracy prowadzącego grupę wsparcia, elementy treningu pracy własnej oraz trudności w prowadzeniu grupy wsparcia.
  • Termin przesyłania zgłoszeń upływa 05.04.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 59.