Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 23.03.2018 roku.

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

  • asystenci rodzin i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą  (szczegółowy opis)
  • kadra zarządzająca w ośrodkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (szczegółowy opis)
  • pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl