Rusza kolejna edycja Konkursu „Seniorzy w akcji”

W imieniu Organizatorów – Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zapraszamy do udziału w  jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotychczas wsparto realizację ponad 300 projektów na terenie całej Polski.

Konkurs skierowany jest do:

  • aktywnych osób 60+, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych,
  • animatorów w wieku 18- 35 lat, które chcą wspierać działania międzypokoleniowe,
  • par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora tj. tworzy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6 000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostanie ponad 35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają je w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie i złożenia listu intencyjnego w wersji elektronicznej do 19 marca 2018 r.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: http://seniorzywakcji.pl/

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny jest na stronie programu http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” tel.: (22) 396 55 16/ 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, e-mail: listy@seniorzywakcji.pl.