Zaproszenie na badania

Partner Śląskiej Karty Seniora – Synexus Polska Sp. z o.o. Oddział Katowice zaprasza na badania dla osób w wieku senioralnym.

Szczegóły załączone na poniższej ulotce informacyjnej: