VIII Konferencja „Przeszłość dla Przyszłości”

23 listopada 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się VIII Konferencja „Przeszłość dla Przyszłości” połączona z debatą Senior w przestrzeni publicznej. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na kształtowanie polityki senioralnej uwzględniającej lokalne uwarunkowanie i potrzeby oraz integracja polityki senioralnej na terenie powiatu wodzisławskiego. Oprócz wystąpień naukowych w debacie weźmie udział przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz lokalni decydenci.

Konferencja wpisuje się w „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, które zostały przyjęte 24 grudnia 2013 r. uchwałą nr 238 Rady Ministrów, oraz w politykę senioralną realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląską Radę ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz UTW w Wodzisławiu Śl.

W razie pytań bardzo proszę o kontakt mailowy na adres: wieslawa.walkowska@us.edu.pl

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji