Przedsiębiorczość społeczna podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podczas drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się sesja panelowa pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Sesję moderował dziennikarz ekonomiczny Adam Sojka, który zapoczątkował dyskusję od postawienia prowokacyjnej tezy, że temat społecznej odpowiedzialności biznesu w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie przycichł. Tezie tej przeczyły wypowiedzi zaproszonych panelistów, którzy na podstawie własnych doświadczeń dowodzili żywotności idei oraz podawali przykłady współpracy sektora biznesu z sektorem ekonomii społecznej. Jako pierwszy wystąpił Piotr Bańczyk – Prezes Centrum Społecznego Rozwoju, który przeanalizował najczęściej spotykane formy współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych. O rozwijającej się w województwie małopolskim idei kół biznesu wrażliwego społecznie, łączących drobnych przedsiębiorców wokół konkretnych, lokalnych inicjatyw społecznych opowiedziała Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa. Dyrektor ROPS – Bożena Borowiec podjęła temat wyzwań w łączeniu świata ekonomii społecznej ze światem biznesu i potrzeby wzajemnej edukacji, a Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego zwrócił uwagę na bariery utrudniające współpracę obu sektorów. Bogusław Kamiński – Koordynator w Fajnej Spółdzielni Socjalnej wskazywał na własne i europejskie przykłady budowania strategii współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem, a Łukasz Gorczyński – Doradca w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych podjął temat innowacyjności w działaniach podmiotów ekonomii społecznej. Zobacz więcej …