Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej Województwa Śląskiego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I – Komputer mini PC bez monitora – 10 sztuk:
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41-940 Piekary Śląskie
Cena oferty brutto: 24.587,70 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy komputerów mini PC bez monitora w liczbie sztuk 10 w części I zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Spokojnej 18.

Część II – Zestaw komputerowy all in one – 9 sztuk:
AF SEKO Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 26.114,13 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy zestawów komputerowych all in one w liczbie sztuk 9 w części II zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AF SEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku (43-300) przy ulicy Bogusławskiego 17.

Część III – Drukarka monochromatyczna laserowa – 3 sztuki:
BIELbit Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 45
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 3.394,80 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy drukarek monochromatycznych laserowych w liczbie sztuk 3 w części III zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIELbit Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Komorowickiej 45.

Część IV – Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka:
BIT-TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
Cena oferty brutto: 1.167,27 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy laserowego urządzenia wielofunkcyjnego w liczbie sztuk 1 w części IV zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIT-TECHNOLOGIES Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J. z siedzibą w Katowicach (40-007) przy ulicy Uniwersyteckiej 4.

Część V – Skaner biurkowy – 1 sztuka:
BIELbit Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 45
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 2.002,44 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy skanera biurkowego w liczbie sztuk 1 w części V zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIELbit Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Komorowickiej 45.

Część VI – Tablet – 2 sztuki:
AF SEKO Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 3.886,80 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto w zakresie dostawy tabletów w liczbie sztuk 92 w części VI zamówienia. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AF SEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku (43-300) przy ulicy Bogusławskiego 17.