Zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 października 2017 roku.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.