Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

UWAGA! W załączniku nr 1 – Formularz ofertowy występuje błąd.

Jest: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1800

Powinno być: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1500