I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy” organizowane w ramach projektu: “Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach zapraszają na I regionalne seminarium pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ