Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi. Szkolenie przeznaczone jest dla 66 osób z województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków szkolenia oraz kontakty telefoniczne do osób koordynujących nabór zostały zawarte w poniższym załączniku – piśmie, przesłanym przez ROPS w Opolu.

Załącznik