Delegacja holenderska z wizytą w sprawie 500+

W związku z realizacją zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z przedstawicielami Zespołu Weryfikacji SVB (Sociale Verzekeringsbank), który jest organem wykonawczym w zakresie ubezpieczeń społecznych w Holandii. W spotkaniu uczestniczyli również Doradca ds. Polityki Migracyjnej i Spraw Społecznych w Ambasadzie Holenderskiej w Polsce, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. ROPS Województwa Śląskiego przybliżył holenderskim partnerom skomplikowane procedury ustalania uprawnień zarówno do świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z programu Rodzina 500+ na gruncie ustawodawstwa polskiego. Pozyskane informacje umożliwią w przyszłości pracownikom holenderskich instytucji sprawniejsze ustalanie uprawnień do holenderskich świadczeń rodzinnych dla obywateli polskich zatrudnionych na terenie Holandii, a tym samym sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy polskimi a holenderskimi instytucjami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań.


Z kolei strona holenderska przybliżyła system weryfikacji i udzielania świadczeń na terenie Holandii