Konkurs ofert z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwałą nr 226/199/V/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku. W ramach konkursu przewidziano realizację 12 zadań.