Przedłużenie naboru do udziału w Specjalizacji I stopnia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu do 31 maja 2017 roku przedłużył nabór na II turę Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. ,,Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny’’. W ww. szkoleniu specjalistycznym mogą wziąć udział pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  77/ 44 15 250 wew. 20.