Zaproszenie na Dzień Seniora w Koszęcinie

W imieniu Organizatorów zapraszamy na Dzień Seniora pn. Senior Aktywny Artystycznie, który odbędzie się 25 maja 2017 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Wydarzenie stanowi część projektu „Razem dla Seniorów”. 

Wśród licznych atrakcji przewidziane zostały m.in.:

  • warsztaty artystyczne prowadzone przez pedagogów Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej: wokalne, taneczne, etnograficzne, dykcji i recytacji,
  • warsztaty z zakresu aktywizacji ruchowej i prozdrowotnej,
  • liczne prelekcje i wykłady.

Warunkiem uczestnictwa w Dniu Seniora jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do 15 maja 2017 r. na adres wskazany w ww. karcie.

Do pobrania:
Plakat informacyjny nr 1
Plakat informacyjny nr 2
Karta zgłoszeniowa (PDF)
Karta zgłoszeniowa (DOC)