Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – nabór na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczął nabór na II turę Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. ,,Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny’’.

W ww. szkoleniu specjalistycznym mogą wziąć udział pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesyłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OPOLU do 15.03.2017 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.rops-opole.pl

  1. Pismo przewodnie
  2. Harmonogram zjazdów na II turę
  3. Karta zgłoszenia/skierowania
  4. Wzór zobowiązania – umowy z pracodawcą
  5. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i potwierdzeniu stażu