Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020

W dniu 10 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (Uchwała nr 43/ 164/V/2017) powierzając przeprowadzenie jego konsultacji społecznych Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z powołanym przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołem specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele różnych pomiotów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z projektem Programu i przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 27 stycznia 2017 roku:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
    ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice (data wpływu do ROPS do dnia 27.01.2017 r.)
  • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
    z siedzibą przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 121 (I piętro).