Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 30 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne seminarium interdyscyplinarne pt. „Interdyscyplinarna współpraca na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 5 grudnia 2016 roku

Grupa docelowa: przedstawiciele instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodki adopcyjne, podmioty rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, sądy i ich organy pomocnicze.

Zagadnienia merytoryczne:

Ramowy plan szkolenia w załączeniu

Liczba dostępnych miejsc: 80

Miejsce realizacji: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowegooświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane udziałem w seminarium przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu pocztą tradycyjną przesłały je również skanem na adres: oa@rops-katowice.pl lub faksem na nr (32) 730 68 69

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.

  1. Regulamin uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”
  2. Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Ramowy plan seminarium