Spot filmowy kampanii społecznej pn. „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj”

Spot filmowy kampanii społecznej pn. „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj” realizowanej wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.