Zaproszenie do udziału w regionalnej konferencji pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaprasza do udziału w regionalnej konferencji pn. Uzależnienia drogą do(ni)kąd?, realizowanej w ramach kampanii społecznej pn. Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj.

Celem konferencji jest podniesienie i wzmocnienie umiejętności zawodowych uczestników w zakresie stosowania programów profilaktycznych, edukacja publiczna na temat konsekwencji używania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem / uzależnioną.

Audytorium stanowią osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, w tym przedstawiciele systemu oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych, organizacji pozarządowych oraz funkcjonariusze Policji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 rokuKomendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (sala Rotunda) przy ul. Lompy 19. Rozpoczęcie rejestracji uczestników o godz. 8.00. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz radni zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) do dnia 27 października 2016 roku na adres e-mail jgajda@rops-katowice.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela Pani Józefina Gajda pod numerem telefonu 32/ 730 68 91 oraz kom. Paweł Warchoł z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach – pod numerem telefonu: 32/ 200 16 74.

Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa

2. Program konferencji