Zapraszamy na finansowane ze środków UE niestacjonarne studia magisterskie na kierunku praca socjalna

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka realizuje projekt Uniwersytet Pracownika Socjalnego – Studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne studia niestacjonarne II stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: Superwizja w pracy socjalnej, profil praktyczny.  Studia rozpoczynają się w bieżącym semestrze (2016-17), rekrutacja trwa do 26 października br. Uczestnikami projektu (studentami) mogą zostać pracownicy instytucji województw łódzkiego,  świętokrzyskiego,  podkarpackiego, opolskiego,  śląskiego oraz małopolskiego. Zajęcia realizowane będą w Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach a częściowo metodą kształcenia na odległość (na platformie e-learningowej). Uczestnicy mają zagwarantowane bezpłatne studia, pokrycie kosztów przejazdów do/z miejsca realizacji zajęć, kosztów zakwaterowania, posiłków, ubezpieczenie NNW oraz materiałów dydaktycznych i podręczników.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny, znaleźć można na stronie internetowej uczelni:
http://katowice.wspkorczak.eu/aktualnosci/z-ostatniej-chwili/1549-katowice-news-projekt