Czy polscy biznesmeni są wrażliwi społecznie? Zapraszamy na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, w tym społecznych, a także pracowników podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujących z sektorem ES.