Wyjazdowe posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów

1 lipca br. odbyło się czwarte posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. Zostało ono zorganizowane w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w związku z trwającym od 1 do 3 lipca br. XVIII Wielkim Piknikiem Artystycznym pn. „Święto Śląska”. To wydarzenie, które cieszy się od wielu lat ogromnym uznaniem i popularnością wśród wielopokoleniowej publiczności.

Posiedzenie Rady poświęcono dyskusji na temat problemów zdrowotnych oraz aktywności osób starszych. Ponadto omówiono stan i plan dalszych prac nad zbieraniem informacji o organizacjach społecznych oraz instytucjach zajmujących się problematyką osób starszych. Z uwagi na wyjazdowy charakter spotkania uczestniczyli w nim zaproszeni goście – przedstawiciele działających na rzecz seniorów organizacji, instytucji oraz samorządów z powiatu lublinieckiego. Wspólnie omówiono kwestie dotyczące potrzeb seniorów w kontekście planowania nowych zadań w ramach regionalnej polityki senioralnej.

Ponadto członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów wysłuchali prezentacji na temat działań Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” na rzecz seniorów.