Wybrano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach regionalne spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Jego główny punkt stanowiło przeprowadzenie wyborów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych i zainicjowanie jej działalności.

zobacz pełną informacje na stronie es.rops-katowice.pl