Zaproszenie na VII konferencję „Przeszłość dla Przyszłości” – Gerontologia w lokalnych działaniach

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na VII konferencję „Przeszłość dla Przyszłości” – Gerontologia w lokalnych działaniach, która odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Jastrzębiu-Zdroju. Została ona objęta Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę podejmowanych lokalnie przedsięwzięć dotyczących seniorów, uwzględniających nie tylko ich potrzeby, ale również angażujących ich do działania. Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka współczesnych trendów w gerontologii w odniesieniu do doświadczeń polskich i europejskich.

Konferencja skupi się na aspektach zdrowotnych, w tym rehabilitacyjnych, oraz promowaniu wśród seniorów zdrowego i aktywnego stylu życia. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane przykłady dobrych praktyk i rozwiązań lokalnych.

Organizatorzy konferencji:

  • Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej,
  • Uniwersytet III Wieku w Jastrzębiu Zdroju,
  • przy współudziale Zespołu ds. zdrowia i aktywności fizycznej Śląskiej Rady ds. Seniorów kierowanego przez prof. Violettę Skrzypulec-Plintę.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Zaproszenie
  2. Plakat