Zaproszenie na Konferencję „Zaburzenia otępienne jako problem zdrowotny i społeczny”

W imieniu Organizatora – Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Zaburzenia otępienne jako problem zdrowotny i społeczny” , która odbędzie się 8 czerwca 2016 r. w Sali Sejmu Śląskiego (ul. Ligonia 46, Katowice).

Spotkanie ma na celu ukazanie problemu zaburzeń otępiennych wieku podeszłego oraz przybliżenie zagadnień z zakresu wstępnej diagnozy, udzielania właściwego wsparcia, pomocy i opieki nad osobami w wieku podeszłym z zespołami neurodegeneracyjnymi.

Konferencja adresowana jest do osób pozostających w kontakcie oraz udzielających szeroko pojętego wsparcia osobom z zaburzeniami otępiennymi oraz ich rodzinom, w tym do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować mailowo na adres: wtomanik@slaskie.pl lub aszczyglowska@slaskie.pl lub telefonicznie: 32 77 40 078.
Zaproszenie wraz z programem konferencji dostępne są poniżej. Szczegółowych informacji udziela Organizator.

  1. Zaproszenie
  2. Program