Zapraszamy gminy województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

W dniu 17 maja b.r. uchwałą nr 0855/113/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i tabliczki oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2016”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016” trwa od dnia ogłoszenia do 30 czerwca 2016 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82.

Serdecznie zachęcamy gminy do składania wniosków w konkursie.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 0855/113/V/2016 z dnia 17 maja b.r. Zarządu Województwa Śląskiego ws. ogłoszenia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.
  2. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.
  3. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.
  4. Regulamin prac Komisji Konkursowej „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.
  5. Wzór arkusza oceny merytorycznej dla członków Komisji Konkursowej.