Kierunki rozwoju polityki senioralnej w regionach

O roli i pożądanych kierunkach polityki senioralnej, jej wpływie na rozwój społeczny i gospodarczy oraz oddziaływaniu na samorządy, rozmawiano podczas warsztatów zorganizowanych w ramach ostatniego Konwentu Marszałków Województw RP w Szczyrku (13-14 kwietnia 2016 r.). Głównym celem warsztatów było wypracowanie rekomendacji, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych w regionach.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki społecznej zaangażowani w inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, ale też eksperci w zakresie polityki senioralnej.

Warsztaty poprzedzone zostały wystąpieniami specjalistów: Pani Katarzyny Staszak (Redaktor Naczelna dodatku „Tylko Zdrowie”, specjalista Gazety Wyborczej w tematyce zdrowotnej), dr n. med. Roberta Błaszczaka (Kierownik Klinicznego Centrum Medycznego Seniora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi) i Pani Haliny Pisarek (wolontariuszka Parkowej Akademii Wolontariatu). Eksperci omawiali kwestie dotyczące holistycznego podejścia do zdrowia osób starszych, ograniczeń i barier, jakie napotykają w codziennym życiu, czy wolontariacie jako formie ich wsparcia i aktywizacji.

Dalsza dyskusja połączona z pracą warsztatową, przysłużyła się wypracowaniu wspólnych rekomendowanych działań ukierunkowanych na tworzenie środowiska przyjaznego osobom starszym. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na wiele aspektów ograniczających seniorów w codziennej aktywności i życiu.

Przyjęte rekomendacje dotykały następujących obszarów:

  • włączenia tematyki starości do realizowanych polityk publicznych województwa,
  • aktywności seniorów, wolontariatu,
  • opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego,
  • aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
  • srebrnej gospodarki i technologii dostosowanej ds. seniorów,
  • seniorów na obszarze wiejskim.

Rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatów w postaci „Kodeksu dobrych praktyk polityki senioralnej” zostały przedstawione marszałkom województw w drugim dniu Konwentu podczas posiedzenia plenarnego.

Dodatkowo podczas posiedzenia Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawiła prezentację o polityce senioralnej województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw Województwa Śląskiego w ramach projektu „Śląskie dla Seniora”.