Zakup 2 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Postępowanie unieważnione ze względów formalnych.

Uzasadnienie: Cena za zestawy komputerowe zaproponowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przewyższa środki, którymi Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia w zakresie zakupu 2 zestawów komputerowych.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 13 kwietnia 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Przedmiot zamówienia: Zakup 2 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.