Odbyło się trzecie spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji

23 marca br. w Częstochowie odbyło się trzecie, ostatnie spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Brali w nim udział przedstawiciele gmin województwa śląskiego, które mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania.

Podobnie jak w przypadku poprzednich spotkań, tak i tym razem przedstawiono kwestie związane z nowym podejściem do rewitalizacji oraz jej wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto zaprezentowane zostały bliższe informacje dotyczące konkursu dotacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z jego przebiegiem.

Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z m.in. Wydziałem Rozwoju Regionalnego i Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.