Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dotacji

W celu ułatwienia gminom wypełnienia wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, przekazujemy do wykorzystania instrukcję, która wskazuje jakie informacje powinny znaleźć się w opisach poszczególnych części wniosku. W instrukcji dodatkowo zamieszczono pytania sprawdzające, które mogą pomóc w zweryfikowaniu czy przedstawiony opis danego aspektu programu jest wyczerpujący.

Do pobrania: