Czy na etapie składania wniosku gmina musi przedstawić dokument potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie?

Odpowiedź: Przy składaniu wniosku nie jest wymagany dokument potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie gminy. Należy pamiętać, że gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.