Zaproszenie na Konferencję pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

W imieniu Organizatorów – Województwa Śląskiego, kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (RFN), Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Parytetowego Związku Socjalnego Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Muzeum Śląskiego zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Spotkanie odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz w siedzibach kilku organizacji pozarządowych (szczegóły w agendzie spotkania).

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego. Będzie ona okazją do przeprowadzenia międzynarodowej debaty o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres a.kruczek@kafos.org.pl lub azak@slaskie.pl do 25 marca br.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl,
  • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl.

Załączniki:

  1. Program konferencji
  2. Formularz rejestracyjny