Gala wręczania nagród Marszałka Województwa Śląskiego laureatom konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2015” połączona z konferencją „Różne oblicza rodziny”

W dniu 4 lutego b.r. w Siemianowickim Centrum Kultury – Parku Tradycji odbyła się Gala wręczania nagród Marszałka Województwa Śląskiego laureatom konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, połączona z konferencją „Różne oblicza rodziny”. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piecha. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015” miał na celu wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego, realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie, przy czym oceniano m.in. trwałość działań, dostosowanie inicjatywy do potrzeb i problemów społeczności lokalnej, liczbę i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny, skuteczność i rezultaty inicjatywy, wykorzystane zasoby lokalne, zaangażowanie mieszkańców gminy oraz innowacyjność.
Uchwałą nr 2259/78/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie konkursu i wyłonił jego laureatów. I miejsce w konkursie zajęły Siemianowice Śląskie, II miejsce – Częstochowa, a III miejsce – Żory.

Siemianowice Śląskie, zdobywcy I miejsca, realizują szereg inicjatyw (we wniosku zostało zaprezentowanych aż 13), w tym utworzenie łaźni miejskiej, gdzie rodziny w trudnej sytuacji mogą wziąć prysznic i wyprać ubrania, uruchomienie „Programu pomocy w spłacie zaległości czynszowych” dla rodzin, które z różnych przyczyn nie były w stanie płacić czynszu, wprowadzenie karty dużej rodziny, organizacja Metropolitalnego Święta Rodziny i kiermaszu „Od niemowlaka do uczniaka”, szybki przekaz użytecznych informacji magistratu rodzinom wielodzietnym za pomocą SMS oraz powstanie w pobliżu Stawu Rzęsa „Polanki Dinozaurów”, wzbogaconej o ścieżkę edukacyjną.

Częstochowa, zdobywca II miejsca, opracowała koncepcję i utworzyła Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ”DLA RODZINY”, gdzie realizuje zadania związane z organizacją i wsparciem rodzinnej pieczy zastępczej. Z myślą o matkach wracających do pracy po okresie urodzenia i wychowywania dziecka opracowano i wdrożono projekt pn. „Macierzyństwo cię nie wyklucza”, a także program „Mamo, tato – twoje dziecko też może być przedszkolakiem”. Ponadto, w Częstochowie odbywa się cykl artystycznych imprez kameralnych „Aleje… tu się dzieje!”, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy miasta i zaproszeni goście.

Żory, zdobywcy III miejsca, zaprezentowały inicjatywę „Przystanek Rodzina – systemowe rozwiązania na rzecz rodziny w Gminie Miejskiej Żory”. Największym osiągnięciem miasta zorientowanym m.in. na zamieszkujące tam rodziny, jest uruchomienie w 2014 roku Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej – Przystanek Rodzina (7 bezpłatnych linii autobusowych).
Wprowadzono kartę dużej rodziny. W Szpitalu Miejskim w Żorach przyszli rodzice mogą wspólnie korzystać z całodobowego pobytu w Sali Rodzinnej. Z kolei na Oddziale Dziecięcym tego szpitala powstał pierwszy na Śląsku i trzeci w Polsce Pokój Życzliwości – miejsce, gdzie najmłodsi pacjenci mogą na chwilę zapomnieć o chorobie i pobycie w szpitalu. Realizowany jest program „Mamy w Żorach karmią piersią” oraz utworzono bezpłatną Poradnię Laktacyjną. Miasto realizuje także program profilaktyczno-edukacyjny oraz program bezpłatnych szczepień adresowany do uczniów. Rozbudowywana i modernizowana jest baza sportowa, rekreacyjna i place zabaw.

Laureaci konkursu otrzymali tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2015” oraz nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. statuetki i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu. Nagrody wręczył Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Gala połączona była z konferencją pn. „Różne oblicza rodziny”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: dr Michał Szyszka z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie – Oddział w Katowicach z wykładem „Nowe oblicza rodziny”, Kamil Michalski i Adrian Kowalski – prezes Fundacji „Ulica” z krótkim filmem „Z Hałdy w Himalaje”, dr Maria Zrałek, profesor WSH w Sosnowcu, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania z wykładem „Senior w rodzinie”, Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie, dr Arkadiusz Wąsiński, dziekan Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie – Oddział w Katowicach z referatem „Rola i znaczenie rodziny zastępczej oraz adopcyjnej we współczesnym społeczeństwie”, Edyta Świątczak-Gurzęda, pełnomocnik Prezydenta Siemianowic Śląskich ds. osób niepełnosprawnych z wystąpieniem „Osoba niepełnosprawna w rodzinie”. Całość konferencji podsumowała Anna Zasada-Chorab, zastępca prezydenta miasta do spraw polityki społecznej w siemianowickim magistracie. Wydarzenie uświetniła siemianowicka muzykująca rodzina Wantułów.