Międzynarodowa Konferencja pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 26 stycznia 2016r Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec

W imieniu Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zapraszam do udziału w międzynarodowym projekcie badawczo-naukowym oraz konferencji realizowanych w ramach Grantu Wyszehradzkiego pn. „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja odbędzie się we wtorek 26 stycznia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec) i będzie równocześnie wydarzeniem inaugurującym działalność International Public Relations Center (IPRC) powołanego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.