Wkraczasz w dorosłość – wybieraj!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach realizuje kampanię społeczną pn.: Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!.

Celem kampanii, adresowanej do młodych osób, w tym uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych jest promowanie zdrowego stylu życia, informowanie o skutkach sięgania po środki psychoaktywne oraz kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Działania, realizowane w ramach kampanii, obejmują szereg przedsięwzięć, tj.: szkolenia dla osób zajmujących się pracą z młodzieżą, opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących skutków zażywania substancji psychoaktywnych, a także spotkania, konkursy i imprezy plenerowe. Organizacja tego typu wydarzeń pozwala na bezpośrednie dotarcie do adresatów kampanii,
co wpływa pozytywnie na skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych. Ponadto, promocja projektu odbywa się także w mediach społecznościowych, na specjalnym, facebookowym profilu, a także za pomocą materiałów promocyjnych.

Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia stanowią realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.