Zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 8 grudnia br. w Katowicach zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pakt podpisano podczas konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej” zwieńczającej realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez ROPS. Sygnatariuszami Śląskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) funkcjonujące w czterech subregionach województwa śląskiego … więcej informacji na stronie es.rops-katowice.pl