Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach ROPS.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy. Usługa będzie świadczona wyłącznie od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 16 grudnia 2015 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: Cena brutto – 100%

Załączniki: